Lučani: Skupština usvojila izveštaje o radu javnih preduzeća i ustanova

Na 22. sednici odbornici Skupštine opštine Lučani su razmatrali 27. tačaka dnevnog reda u okviru kojih se nalazio i izveštaj o poslovanju JKP „Duboko“ Užicea koji su odbornici prihvatili. U navedenom izveštaju se navodi da je ukupan prihod ovog preduzeća u 2020. godini 257 miliona dinara.Prihodi od deponovanja otpada iznose 204 miliona, prihodi od prodatog selektovnog otpada su oko 16 miliona, dok su prihodi od naknade za upravljanje ambalažnim otpadom oko 3 miliona dinara. Ostalih 23 miliona prihoda dolaze iz donacija oko 18 miliona kao i iz Nacionalne službe za zapošljavanje. Prihodi su veći u odnosu na 2019. godinu zbog povećane količine zbrinutog otpada. Ukupni rashodi su oko 269 miliona dinara i najviše rashoda je za potrošnju goriva, održavanje osnovnih sredstava, nabavku rezervnih delova i transport otpada sa teritorija lokalnih samouprava. Na sednici je usvojen i izveštaj o poslovanju ovog preduzeća u prva tri meseca ove godine.

Odbornici su na sednici usvojili i predlog izmena odluke o pravima i uslugama socijalne zaštite kojom se svakom trećem detetu u porodici povećavaju prava na brsplatnu ishranu dece u đačkoj kuhinji kao i pravo na biomedecinski potpomognutu oplodnju za bračne parove do 45 godina života.

Usvojen je i izveštaj o radu dva javna opštinska preduzeća JP „Dragačevo putevi“ i JKP „Komunalac Lučani“. U izveštaju JP „Dragačevo putevi“ se navodi da preduzeće posluje tržišno i najvećim delom izvodi radove na održavanju puteva i javne rasvete po nalogu Opštinske uprave Lučani. Za sanaciju štete od elementarnih nepogoda utošeno je oko 10 miliona dinara, za izvršene radove i materijal u mesnim zajednicama oko 49 miliona dinara, za izvršene radove i materijal na opštinskim putevima prvog i drugog reda oko 12 miliona, za zimsko održavanje puteva 14 miliona, za ugradnju asvaltne mase, krpljenje udarnih rupa sa pripremom oko 6 miliona, za ugradnju korugovanih cevi po mesnim zajednicama oko 2,5 miliona dinara. Tako je ukupno za održavanje putne mreže, ovo preduzeće potrošilo 84 miliona i za javnu rasvetu oko tri miliona dinara.

U tromesečnom izveštaju o radu JKP „Komunalac“ u ovoj godini se navodi da ukupna potraživanja od kupaca iznose 59 miliona, dok su obaveze prema dobavljačima oko 55 miliona dinara. Planirani prihod od 35 miliona odprodaje proizvoda i usluga za tri meseca su realizovan oko 88 odsto i iznosi 33 miliona dinara. Tokom prva tri meseca vršene su učestale popravke i zamena oštećenih ili popucalih cevi u dotrajaloj vodovodnoj i kanalizacionoj mreži i nije bilo značajnijih investicija.

Odbornici su usvojili i izveštaj o radu Cenra za socijalni rad u kome se navodi da se broj stanovnika u opštini Lučani iz godine u godinu smanjuje.Tako po popisu iz 2011. broj stanovnika je bio 22 hiljada a već 2019.goine, 18 hiljada stanovnika. Prema podacima iz popisa, od stanovništva starijeg od 15 godina, 858 je bez škole, oko 3,5 hiljade je sa nepotpunom osnovnom a oko 4,5 hiljade građana je sa osnovnom školom što je preko 40 odsto od ukupnog broja stanovnika. Neoženjenih muškaraca je preko tri hiljade a neudatih žena oko dve hiljade. Broj udovica je oko 600 a udovaca preko dve hiljade. Broj živorođene dece u 2019. godini je 150 a broj umrlih u istom periodu je 341. Prosečna starost stanovništva je 47 godina. Broj zaključenih brakova u 2019. godini je 86 a razvedenih 23. Evidentno je da je stanovništvo opštine Lučani sve starije i sve ga je manje.

Opština radi na populacionoj politici tako što intenzivno radi na izgradnji puteva, dovođenju zdrave pijaće vode, izgradnji vodne, putne, kulturne, obrazovne infrastrukture u svim delovima opštine. Takođe, tokom poslednje decenije iz opštinskog buceta se izdvaja za svako novorođeno dete po 30 hiljada dinara, naknada od 20 odsto od prosečne zarade za nezaposlene porodilje, pravo na materinski dodatak, jednokratna finansijska pomoć republike za prvo do četvrtog deteta. Lokalna samouprava je za decu rođenu 2019. godine delila auto sedišta, kao i kolevke za jedan broj dece rođene 2020. godine. Ukupan broj penzionera je oko pet hiljada , od čega je 37 odsto sa minimalnim penzijama. Ukupan broj korisnika Centra je 1798 što je oko 10 odsto stanovnika i najveći porast je u kategoriji ostarelih korisnika usluga. Ukupna godišnja sredstva Centra za socijalni rad su oko 25 miliona od čega republika obezbeđuje oko 11,5 a budžet opštine 13,5 miliona dinara.

Odbornici Skupštine opštine su usvojili i izveštaj Crvenog krstaza 2020. godinu u kome se navodi da je Crveni krst tokom godine, kroz razne vidove pomoći, pomogao blizu 4000 stanovnika, što je oko jedne petina ukupnog boja stanovnika uz angažovanje oko 80 volontera svih uzrasta i tri profesionano zaposlena radnika.

Na sednici Skupštine je doneta i odluka o angažovanju revizora za završni budžet opštine za 20. godinu, pokrenut postupak za pribavljanje nepokretnosti u svojinu opštine, odluka o dodeli javnih priznanja , odluka o davanju saglasnosti Kulturnom centru za otuđenje imovine, kao i predlog o razrešenju predsednika, člana i zamenika sekretara izborne komisije opštine Lučani.

Please follow and like us:
Verified by MonsterInsights