Arilje na korak do uvođenja vanredne situacije

U cilju pronalaska rešenja kada je vodosnabdevanje u pitanju, Štab za vanredne situacije redovno održava sastanke na kojima u saradnji sa direktorima JP Rzav I JKP Zelen razmatra dalje postupke u trenutnom sušnom periodu.

Opštine koje koriste vodu iz sistema Rzav, uputile su zhatev za smanjivanje biološkog minimum u reci za 100 litara što bi omogućilo više vode za piće.

Zakon o vodama, proisuje da se voda za piće ne može koristiti ni u kakve druge svrhe već za piće I gašenje požara. Ne sme se nepovoljno uticati ni na količine ni na karakteristike pomenute vode, ovakava dela su u skladu sa zakonom kažnjiva I stoga se apeluje na građane da vodu racinalno koriste.

Please follow and like us:
Verified by MonsterInsights