Smanjenje rizika od prirodnih katastrofa – angažman lokalnog nivoa

U mesnoj zajednici Donji Dubac , 13. 10. 2021. godine održana je radionica o upravljanju rizicima na lokalnom nivou, da bi se naglasila važnost angažmana lokalnih zajednica, te dala mogućnost da ova lokalna zajednica poboljša svoju sposobnost za ublažavanje mogućih potencijalnih rizika od katastrofa.
Ova radionica je deo redovnih aktivnosti projekta „Jačanja otpornosti na prirodne katastrofe i unapređenje strategije pripravnosti“ (PREPS) u Bosni i Hercegovini (BiH) i Srbiji, koji se realizuje u četrnaest opština kako bi se ojačali kapaciteti pripravnosti i ublažavanja i smanjenja ranjivosti na prirodne katastrofe. Projekat se finansira preko Američke Agencije za međunarodni razvoj (USAID), a realizuje ga Catolic Relief Services (CRS) u saradnji sa partnerima Čovekoljublje i Caritas Srbije.
Radionici je prisustvovao veliki broj meštana i predstavnika saveta lokalnih mesnih zajednica, predstavnici Opštine Lučani, te predstavnici USAID-a – John H. Paterson, regionalni savetnik, Biro za humanitarnu pomoć i Gregor Olson, zamenik direktora, Kancelarija za demokratski i ekonomski razvoj, kao i predstavnici realizatora i partnera projekta.
BiH i Srbija su u opasnosti od višestrukih prirodnih nepogoda, čija su se učestalost i intenzitet povećali poslednjih godina zbog klimatskih promena. Ove prirodne katastrofe nanose značajnu štetu zemljama koje su uključene u projekat, utiču na stotine hiljada ljudi godišnje i narušavaju ekonomiju. Projekat PREPS ima cilj pomoći zajednicama u BiH i Srbiji da se bolje pripreme za smanjenje rizika od katastrofa i ublažavanje istih.
Predstavnici USAID-a su izrazili zadovoljstvo što ovim projektom mogu učestvovati u pružanju pomoći i podržati najugrožene kategorije stanovništa kako bi smanjili rizike od prirodnih katastrofa. Predstavnici CRS-a su naglasili važnost prevencije i bolje pripremljenosti na prirodne katastrofe.
Projekat PREPS će nastaviti da koordiniše aktivnosti i radi sa značajnim brojem organizacija i institucija u obe zemlje kako bi se povećala otpornost zajednica na prirodne katastrofe. Projekat će takođe podržati reviziju opštinskih planova jačanja otpornosti i nadograditi sisteme za rano upozoravanje.

Please follow and like us:
Verified by MonsterInsights