Toplana na bio masu u fazi testiranja kotlova, emisija štetnih gasova u dozvoljenim granicama

Kako bi novoizgrađena toplana na biomasu bezbedno bila puštena u rad pre samog početka neophodo je uraditi garancijska merenja odnosno dokazati parametre kotlovskog postrojenja od strane stručnih lica.

Prema procenama profesora Mašinskog fakulteta u Beogradu, Dejana Radića, parametri za emisiju štetnih gasova neće prelaziti dozvoljene granice.

Pored smanjenja zagađenosti vazduha, toplana će troškole za grejanje 11 javnih ustanova daleko umanjiti što je velika ušteda u budžetu opštine Arilje.

Please follow and like us: