RAČUNARSKA OPREMA ZA OŠ „MILAN BLAGOJEVIĆ“

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je nastavilo sa opremanjem škola sa računarskom opremom. Osnovna škola „Milan Blagojević” iz Lučana jedna je od škola iz Školske uprave u Čačku koja se našla na spisku ustanova kojima se dodeljuje oprema. Rukovodilac Uprave, Slađana Parezanović, 18. 11. 2021. godine sa svojim saradnicima uručila je direktorki škole, Radojki Đorđević, 26 računara ,26 monitora i jedan štampač.
Direktorka škole Radojka Đorđević, u ime učenika i zaposlenih u školi, iskazala je zahvalnost na vrednoj opremi koja će nastavu učiniti znatno kvalitetnijom.

Please follow and like us:
Verified by MonsterInsights