Bebe rođene u ovoj godini dobile po 100 000 dinara od opštine Lučani

Odlukom iz decembra prošle godine, opština Lučani podigla je iznos sredstava namenjenih za prvo dete na 100 000 dinara, pa su tako bebe rođene nakon te odluke već dobile novčana sredstva.

Kao i u većini malih mesta negativan priordni priraštaj još uvek je prisutan u opštini Lučani zbog čaga su nekoliko godina unazad preduzete mere populacione politike. Mladi roditelji imali su priliku da porazgovaraju sa predstavnicima vlasti o tekućim problemima u svojim mestima kao i da iznesu predloge o poboljšanju uslova života svoje dece.

Please follow and like us:
Verified by MonsterInsights