Konkurs za 53 polaznika za PU Užice

Ministrastvo unutra[njih poslova Republike Srbije raspisalo je konkurs za upis 780 polaznika u centar za osnovnu policijsku obuku na stručno osposobljavanje za obavljanje poslova uniformisanog policijskog službenika.

Prvo učešča na konkursu imaju lica koja su državljani Republike Srbije, da imaju prijavljano prebivalište na teritoriji Srbije najmanje jednu godinu neprekidno pre podnošenja pijave na konkurs. Takođe moraju imati prijavljeno prebivalište na području organizacione jedinice za koju se kokurs I raspisuje. Podnosioci prijave moraju imati više od 18  I manje od 24 godine starosti do dana zaključenja konkursa, da nema više od 27 godina starosti za kandidate koji su svršeni student Kriminalističko policijskog univerziteta. Potrebno je srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju, ili osnovne strukovne, odnosno akademske studije Kriminalističko policijskog univerziteta. Takođe ne smeju postojati bezbednosne smetnje u skladu sa Zakonom o policiji I posedovanje važeće vozačke dozvole za upravljanje motornim vozilom B kategorije. Još mora ispunjavati kriterijume zdravstveno psihološke fizičke sposobnosti za zasnivanje pomenutog radnog odnosa.

Please follow and like us:

Pratite nas na Facebook-u!

Ostanite u toku sa najvažnijim vestima u regionu!


This will close in 15 seconds