Lučani: Održana je redovna sednica Opštinskog štaba za vanredne situacije

Dana 17.6.2022. godine održana je redovna sednica Opštinskog štaba za vanredne situacije. Na sednici je konstituisan peti saziv Opštinskog štaba za vanredne situacije opštine Lučani nakon čega je utvrđen predlog Poslovnika o radu Opštinskog štaba, Odluke o obrazovanju Opštinskog štaba, Odluke o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji opštine Lučani, odluka o obrazovanju jedinica civilne zaštite opšte namene i jedinica za uzbunjivanje.
Poseban pažnja na sednici posvećena je razmatranju preventivnih i operativnih aktivnosti zaštite od požara na otvorenom prostoru, gde se apeluje na građane da ne spaljuju biljne ostatke, jer je to najčešći razlog nastanka nekontrolisanih požara širih razmera na otvorenom prostoru.
Pored toga razmatrano je i pitanje nesavesnog korišćenja vode sa vodosistema „Rzav“ Arilje i donet Zaključak da JKP „Komunalac“ Lučani u cilju sprečavanja neovlašćene upotrebe vode sa pomenutog sistema i obezbeđenja racionalne potrošnje, u najkraćem roku obezbedi izmeštanje vodomera koji se nalaze u individualnim porodičnim domaćinstvima na površine koje se nalaze u javnom vlasništvu.

Please follow and like us:
Verified by MonsterInsights