Za vreme sabora u Guči otvorena izložba Umetnost Kovačice

Tradicionalno, nakon prve konferencije za medije 61. Sabora, u Muzeju trube
otvorene su i likovne izložbe.

NAIVNA UMETNOST KOVACICE

Opština Kovačica po mnogo čemu poznata i inter esantna, prostire se u jugoistočnom delu Vojvodine, u južnom delu Banata, na površini od 419 km2.

Nalaza se u sredini trougla velikih gradova, i to: 50 km od Beograda, glavnog grada Republike Srbije, svetske metropole, administrativnog kultur nog, sportskog privrednog bankarskog sajamskog i turističkog centra jugoistočne Evrope, koji se nala zi na raskršću puteva između Evrope i Azije. 80 km od Novog Sada, glavnog grada Autonomne pokrajine Vojvodine, u kome se ukrštaju mnoge značajne među narodne sobraćajnice, i 80 kilometara od grada Vršca, pograničnog grada na granici između Reny blike Srbije i Republike Rumunije.

Kovačicaje mala varoš, malo mesto na geografskoj mapi svetla, ali na mapi naivnog stvaralaštva ima razmere metropole. To mesto na polju naivnog slikarstva dobila je upravo zahvaljujući svojim slikarima, koji ovde stvaraju i zajedno izlažu svoje radove već 65 godina.

Rođenje naivne umetnosti

Za rođenje naivnog stvaralaštva u Kovačici smatra se 1939. godina, kada bez ikakvog poznavanja akademske konstrukcije slika počinju da slikaju Martin Paluška i Jan Sokol. Nešto kasnije pridružuju im se poznata imena u svetu naive, kao što su Mihal Bireš, Vladi mir Boboš, Martin Jonaš i Jan Knjazovic. U to vreme. tematika njihovih slika bila je prilično netipič na za Banat-slikali su gondole, romantične zamkove afričke životinje… Tek 1953. godine, na savet Stojana Trumića, akademskog slikara iz Pančeva, rodonačelni ci naive počinju da na svojim delima predstavljaju ons što vide, dišu, osećaju…

Please follow and like us:
Verified by MonsterInsights