Lučani: Održana redovna sednica Štaba za vanredne situacije

U Lučanima je danas održana 122. sednica Opštinskog štaba za vanredne situacije opštine Lučani na kojoj je razmatrana i usvojena informacija o stanju pripremljenosti službi od javnog interesa u zimskoj sezoni 2022/2023. godina na teritoriji opštine.
Tom prilikom je istaknuto da JP „Dragačevo putevi“ vrši zimsko održavanje preko 190 km opštinskih puteva uz dodatnih dvadesetak kilometara puteva drugog reda. Opremljenost javnog preduzeća je optimalna sa potrebnim brojem radnih vozila za čišćenje snega i nanosa koji su geografski raspoređeni, uz potrebne agregate i so za zasipanje putnih pravaca. Spreman je i plan ovom preduzeća za 24 časovno dežurstva tokom snežnih dana. Spremnost za redovan rad tokom zimskih dana sa pojačanim snežnim padavinama, istakli su i JKP „Komunalac“ Lučani, „Elektrodistribucija“ Guča, Dom zdravlja, Centar za socijalni rad, „Autoprevoz“ Čačak, SUP Guča, Crveni krst i Opštinska uprava opštine Lučani.
Štab je doneo i zaključke da se obavežu i Saveti mesnih zajednicada detaljno sagledaju stanje pripremljenosti za život i rad u zimskim uslovima, posebno u situacijama mogućih velikih snežnih nanosa, izrazito niskih temperatura, olujnih vetrova.
Štab je na današnjoj sednici doneo i izmene odluke o obrazovanju opštinskog štaba koje se odnose na sastav Štaba kao i Odluku o određivanju subjekata od posebnog značaja za zaštitu i spasavanje na teritoriji opštine, a koja se odnosi na osposobljena privredna društva i druga pravna lica koja će u vanrednim situacijama biti zadužena za spasavanje građana i materijalnih dobara od elementarnih nepogoda, tehničko – tehnoloških nesreća i opasnosti na teritoriji naše opštine.
Opštinski štab je ovom prilikom pozvao sve javne službe i mesne zajednice da obezbede visok stepen saradnje i koordinacije u preduzimanju mera u obezbeđivanju redovne delatnosti kao i preventivnih i operativnih mera zaštite od elementarnih nepogoda i drugih nesreća.

Please follow and like us:
Verified by MonsterInsights