Javni poziv za učesnike na Treningu bezbedne vožnje

foto / NAVAK

Savet za koordinaciju poslova bezbednosti saobraćaja na teritoriji opštine Arilje raspisuje Javni
poziv za zainteresovane sa važećom probnom vozačkom dozvolom B kategorije i prebivalištem na
teritoriji opštine Arilje, za Trening bezbedne vožnje u Nacionalnoj vozačkoj akademiji, koji će biti
realizovan u petak 04. 11. 2022. godine na adresi NAVAK-a, sa početkom u 10.00 časova.
Mlade osobe su prepoznate kao ugrožena kategorija učesnika u saobraćaju u Republici Srbiji. S obzirom
na to da mladi vozači koji su nedavno stekli vozačku dozvolu nemaju dovoljno iskustva i veština u vožnji,
izuzetno je važno da im se ukaže na značaj bezbednog učestvovanja u saobraćaju, kao i na rizike kojima
su izloženi kada učestvuju u saobraćaju u svojstvu vozača.
Kriterijumi za podnosioce prijava:

 1. Podnosilac prijave treba da ima važeću probnu vozačku dozvolu za B kategoriju;
 2. Podnosilac prijave treba da ima prebivalište na teritoriji opštine Arilje
  Podnosioci prijave obavezni su da dostave sledeću dokumentaciju:
 3. Fotokopiju važeće probne vozačke dozvole;
 4. Fotokopiju lične karte (ako je lična karta bez čipa)/očitanu ličnu kartu (ako je lična karta sa čipom);
 5. Za lica sa važećom probnom vozačkom dozvolom, a koja nemaju navršenih 18 godina (maloletna lica),
  neophodna je potpisana saglasnost od strane jednog od roditelja, koja se nalazi u prilogu.
  Način prijavljivanja:
  Prijava na Javni poziv podnosi se predajom u zatvorenoj koverti na pisarnici Opštinske uprave opštine
  Arilje (ul. Svetog Ahilija br. 53, 31230 Arilje- prizemlje zgrade Uslužnog centra), sa naznakom “Prijava
  za Trening bezbedne vožnje“, Savet za koordinaciju poslova bezbednosti saobraćaja opštine Arilje. Na
  poleđini koverte obavezno navesti ime, prezime, adresu i kontakt telefon.
  Javni poziv otvoren je od 31.10.2022. godine do 02.11.2022. godine, do 12.00 časova.
  Napomena: Razmatraće se sve pristigle prijave, dok će prvih 35 prijava, prema vremenu prispeća i
  ispunjenim kriterijumima biti odobreno.
  Prvih 35 podnosioca prijava koji ispunjavaju napred navedene kriterijume, o vremenu i mestu polaska
  organizovanog prevoza i drugim informacijama važnim za realizaciju ove aktivnosti biće obavešteni u
  četvrtak 03.11.2022. godine, na kontakt telefon koji su naveli prilikom prijave na Javni poziv.
  Dodatne informacije u vezi sa Javnim pozivom mogu se dobiti putem broja telefona: 031/3150110.
Please follow and like us:

Pratite nas na Facebook-u!

Ostanite u toku sa najvažnijim vestima u regionu!


This will close in 15 seconds