Koliko je zagađen vazduh u Arilju za vreme grejne sezone?

Sa početkom grejne sezone svake godine dolazi i pitanje čistoće vazduha koji udišemo, budući da u zimskim mesecima njegov kvalitet značajno opada.

Zavod za javno zdravlje iz Užica meri zagađenost vazduha putem aparata postavljenog ispred zgrade opštine. Još jedan problem koji opština Arilje ima jeste višak otpada iz tekstilne industrije koji se ne uništava u skaldu sa zakonom.

Kako bi smanjilo posledice zagađenja vazduha, Ministrastvo za zaštitu životne sredine raspisalo je projekat koji podrzumeva zamenu individualnih ložišta i prelazak na menje štetan energent. Takođe  u toku je i projekat energetske sanacije koji podrazumeva zamenu stolarije  ali i zastarelih kotlova. Sve ovo  trebalo bi da smanji emisiju štetnih gasova i čestica u vazduhu na jedan dugoročniji period.

Please follow and like us:
Verified by MonsterInsights