KOMPLET KNjIGA ZA UČENICU VI RAZREDA OŠ U KOTRAŽI, MILICU PANTELIĆ IZ DONjEG DUPCA

U samom finišu ove kalendarsku godine Udruženje Naše Dragačevo, sa našim Fondom za pomoć talentovanim učenicima i studentima Dragačeva, na čelu sa Upraviteljom Fonda g. Nenadom Tutunovićem, sprovelo je još jednu u nizu naših akcija za talentovane i vredne učenike naših osnovnih škola.
Na predlog Osnovne škole u Kotraži, učenici 6.razreda OŠ u Kotraži, Milici Pantelić iz Donjeg Dupca, MZ Glog, u ime Udruženja i našeg Fonda za pomoć talentovanim učenicima i studentima Dragačeva kao darodavca, uručena je nagrada u vidu seta knjiga „Istorija srpskog naroda“ Dr Vladimira Ćorovića, za ostvarene rezultate u dosadašnjem školovanju, takmičenjima i ostalim školskim aktivnostima. Milica je jedno od šestoro dece vredne i složne porodice Pantelić. Sve razrede do sada je završila sa svim peticama, a istakla se i na školskim i opštinskim takmičenjima.
Knjige, dar Fonda, Milici je uručila Branka Joković rođ. Milutinović, profesor razredne nastave iz OŠ Kotraža, naš poštovani saradnik i prijatelj Udruženja.
Hvala svim članovima, prijateljima i saradnicima Udruženja, Uprave Fonda, Upravitelju i donatorima koji su omogućili ovu i sve naše dosadašnje i budiće akcije.
ULAGANjE U OBRAZOVANjE JE NAJBOLjE ULAGANjE!

Please follow and like us:
Verified by MonsterInsights