OBAVEŠTENjE ZA NOSIOCE POLjOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA SA TERITORIJE OPŠTINE ARILJE

Registracija i obnova registracije poljoprivrednih gazdinstava za
poljoprivrednike sa područja opštine Arilje obavljaće se svakog radnog dana
od ponedeljka 20.03.2023. godine do petka 31.03.2023. godine u periodu od
9.00 do 14.00 časova u sali Skupštine opštine Arilje.
Potrebno je da nosioci poljoprivrednih gazdinstava pri dolasku poseduju izvod
iz strukture biljne proizvodnje bez obzira na godinu kada je izdata i mobilne
telefone (na kojima je instalirana aplikacija Consent ID ili postoji mogućnost
da se ova aplikacija instalira) ili lične karte sa kvalifikovanim elektronskim
sertifikatom (čipovana lična karta).
Napomena: Uprava za trezor više neće raditi poslove registracije i obnove
registracije poljoprivrednih gazdinstava.

Please follow and like us:
Verified by MonsterInsights