OGLAS ZA PRIJEM DECE U RADNOJ 2023/24 GODINI

Predškolska ustanova „Naša radost“ Lučani obaveštava da će u periodu od 19.04 do 01.05 2023. godine, vršiti upis dece u obavezni pripremni predškolski program i ostale jaslene i vaspitne grupe.
Za ovu radnu godinu upis predškolaca se vrši za decu rođenu od 1. marta 2017. godine do 28. februara 2018. godine.
Roditelji/staratelji koji su već podneli prijave za upis ne moraju podnositi nove.
Primaran način za prijavljivanje dece je elektronskim putem, preko portala eUprava. Elektronsko podnošenje prijave vrši se jednostavnim popunjavanjem online obrasca na portalu eUprave, a prilaganje dokaza, kao što su izvod iz matične knjige rođenih, prebivalište i uverenje o zaposlenju nije potrebno, jer se automatski pribavljaju zahvaljujući portalu eUprave. Uputstvo za prijavu možete naći na zvaničnoj internet stranici ustanove www.vrticlucani.edu.rs.
Izuzetno, zahtev za upis deteta sa potrebnom dokumentacijom može se predati lično svakog radnog dana, od 19-og aprila do 01. maja 2023. godine, u objektima „Naša radost“ u Lučanima, Radnička bb, odnosno u vrtiću „Bambi“ u Guči, Zmaj Jovina bb, na upisnici koju možete dobiti u ustanovi ili preuzeti sa internet stranice ustanove.
Komisija za prijem dece u radnoj 2023/24 godini zasedaće 03.05.2023. godine.

Please follow and like us:
Verified by MonsterInsights