IZMENjEN REŽIM SAOBRAĆAJA U CENTRU LUČANA

Opštinska uprava opštine Lučani, kao organ nadležan za tehničko regulisanje saobraćaja, postupajući po zahtevu JKP „Komunalac“ Lučani, na osnovu člana 157. stav 1. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima („Službeni glasnik RS“ broj 41/09, 53/10 i 101/11, 55/14, 32/13- odluka US, 96/15- dr. zakon i 9/16- odluka US, 24/18, 41/18, 41/18 – dr. zakon, 87/18 i 23/19), člana 12. Odluke o regulisanju saobraćaja u naseljenim mestima opštine Lučani („Službeni glasnik opštine Lučani“ broj 10/14) i člana 136. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik. RS“ broj 18/16 i 95/18), donosi
R E Š E Nj E
Utvrđuje se poseban režim saobraćaja u naseljenom mestu Lučani, u periodu od 8.5 do 12.5.2023.godine od 16.00 do 20.00 časova, usled izvođenja hitnih radova na orezivanju stabala u ulici Jugoslovenske armije, tako što se:
1.Zabranjuje saobraćaj i parkiranje motornih vozila u ulici Jugoslovenske armije u Lučanima od zgrade Opštinske uprave opštine Lučani do Kluba penzionera.

  1. Postavljanje saobraćajne signalizacije i vraćanje signalizacije u prvobitno stanje za navedeni režim saobraćaja obezbediće JP „Dragačevo putevi“ Guča.
  2. Nadzor nad sprovođenjem režima saobraćaja vršiće nadležni organi opštine Lučani i PS Lučani u Guči.
    U pogledu postavljanja saobraćajne signalizacije i vraćanja kolovoza u prvobitno stanje, isto je povereno JP „Dragačevo putevi“, kao preduzeću u čijoj je nadležnosti održavanje ulica, opštinskih i nekategorisanih puteva.
Please follow and like us:
Verified by MonsterInsights