ODLUKE 38. SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE LUČANI

Opštinsko veće opštine Lučani danas je održalo svoju 38. sednicu na kojoj je doneta odluka o konverziji potraživanja od preduzeća „Sloboda“ AD Čačak u iznosu od 1.195.920,31, po osnovu javnih prihoda do 2016. godine u vlasnički ulog opštine Lučani.
Ovom odlukom je otpisana i kamata na glavni dug u iznosu od 1.318,223,65 dinara sa stanjem duga zaključno sa 2016. godinom. Odluka o konverziji duga i otpis kamate na dug preduzeću „Sloboda“ AD Čačak je doneta na predlog Ministarstva odbrane i Ministarstva finansija, a koji su upućeni lokalnim upravama Beograda, Čačka, Gornjeg Milanovca, Kraljeva, Kruševca i Lučana.
Ova odluka o konverziji duga kompanije „Sloboda“AD u vlasnički ulog opštine Lučani doneta je po istom modelu po kojem je dug po osnovu javnih prihoda preduzeća „MB – Namenska“ AD Lučani svojevremeno konvertovan u učešće opštine Lučani u vlasništvu „MB – Namenske“.
Veće je na sednici donelo odluku o otuđenju posebnih delova stambene zgrade koju je Komesarijat za izbeglice i migracije RS izgradilo za potrebe zbrinjavanja izbeglih lica . Ovom odlukom se omogućava porodicama i pojedincima koji su dobili stanove da 15 stanova sa pratećim delovima mogu da otkupe.
Na sednici je doneta i odluka kojom se Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje Beograd prenosi u svojinu nepokretnost površine 106 m2, koja se nalazi u zgradi na katastarskoj parceli 45/1 KO Guča i koristi je Udruženje penzonera u Guči.
Na sednici je razmatran i usvojen i izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja JKP „Komunalac“ Lučani u periodu od 01.1.2023. do 31.3.2023. godine.

Please follow and like us:
Verified by MonsterInsights