„Javno preduzeće ‘Rzav’ upozorava na pad protoka vode i mogućnost redukcije isporuke“

Javno preduzeće za vodosnabdevanje „Rzav“ iz Arilja izdalo je obaveštenje o trenutnoj hidrološkoj situaciji na vodozahvatu regionalnog sistema „Rzav“. Prema njihovim podacima, proticaј reke Veliki Rzav na profilu zahvatanja vode je u padu i trenutno iznosi 2.200 l/s.

Uzimajući u obzir najavljenu meteorološku prognozu za narednih desetak dana, očekuje se dalji pad proticaja reke. Ukoliko proticaј padne na 1.400 l/s, preduzeće će biti primorano da smanji isporuku vode svojim korisnicima.

Preduzeće apeluje na lokalna izvorišta koja su u mogućnosti da rade sa maksimalnim kapacitetom i na krajnje korisnike da racionalno troše vodu kako bi se predupredile eventualne redukcije u isporuci.

Please follow and like us:
Verified by MonsterInsights