Obaveštavamo vas da će se lokalni izbori na Kosovu i Metohiji održati dana 17.oktobra 2021.godine.
Sva zainteresovana interno raseljena lica sa Kosova i Metohije svoje biračko pravo mogu ostvariti ukoliko poseduju važeću ličnu kartu od strane privremenih institucija samouprave u Prištini (lična karta izdata na Kim).
Lica isključivo moraju glasati na biračkom mestu u Opštini gde imaju prijavljeno prebivalište, odnosno na biračkom mestu gde je lice upisano u Centralnom biračkom registru.
Za sve zainteresovane biće organizovan autobuski prevoz do biračkih mesta na Kosovu i Metohiji.
Svi zainteresovani građani mogu se javiti na telefon 0800/201-011 gde će dobiti sve potrebne informacije.

Komeserijat za izbeglice i migracije Republike Srbije

Please follow and like us:
Verified by MonsterInsights