Aktuelna tema – Udruženje gradjana „Sretenje“

Seminar na temu sumiranja prethodnih postignutih i relizovanih projekata u opštini Požega, organizovan je sa ciljem edukacije kako članova tako i svojih sugrađana od strane Udruženja građana Sretenje.  

Problem formiranja nove MZ pojavljujue se i u tekućoj godini kada Savet građana Pozege zajedno sa udruženjem Sretenje i dalje radi na ovom problemu. Prema rečima članova Saveta građana, pored pomenutih akcija preduzete su i inicijative koje bi obezbedile budućim naraštajima bolji život. Konkretno formiranje mesne zajednice koja bi obuhvatala Milovića livade, Taštipolje, Tatojevicu, Zelenac i Prudove.

Mesna zajednica je osnovna ćelija društva i njen glavni cilj jeste da prepozna i pokuša da reši društvene probleme svojih sugrađana.  Ideja o  formiranju pomenute mesne zajednice postoji još odavno ali do pre nekoliko godina niko nije preduzeo nikakve postupke za formalno postupanje.

Da bi mladi ostajali u malim mestima i osnivali porodice pre svega neophodno je da zajednica poboljša neke osnovne uslove zivota. Formiranje nove mesne zajednice značilo bi više angažovanja građana da se na adekvatniji način bave rešavanjem postojećih problema koji su njima najbliskiji. Oni bi trebalo i da pokreću i realizuju aktivnosti koji se u pravnim aktima definišu kao direktna demokratija u kojoj ljudi ostvaruju svoje potrebe.

Please follow and like us:
Verified by MonsterInsights