Lučani: Manji porez za poljoprivredno zemljište

U Lučanima je danas održana 78.sednica Opštinskog veća opštine Lučani na kojoj je doneta odluka o određivanju zona i najopremljenije zone na teritoriji opštine Lučani kojom je ovaj put značajno umanjen porez za poljoprivredna zemljišta koja su do sada bila u prvoj zoni. Naime, opština Lučani je u prethodnoj godini zabeležila promet zemljišta, i do tri puta većoj ceni od dosadašnje,a za namenu auto put ili industrijsku zonu.
Prema zakonskoj regulativi to bi značajno podiglo cenu poreza za poljoprivredno zemljište u tim delovima naseljenih mesta, a to su: Dljin,selo Lučani,selo Guča,Đerać, Krstac, Lisice i Turica. Zato je Opštinsko veće zauzelo stav da se navedena područja prenesu iz prve u drugu zonu i samim tim,za ova poljoprivredna zemljišta se značajno umanji pripadajući porez.
Inače, na teritoriji opštine Lučani se određuju četiri zone,a u zavisnosti od komunalne opremljenosti i opremljenosti javnim objektima,saobraćajnoj povezanosti i delatnostima.
Odlukom se određuje zona jedan koja obuhvata sve nepokretnosti koje se nalaze na području naseljenih mesta gradskog karaktera i to: Lučani (varošica), Guča (varošica),deo naseljenog mesta Dljin, naseljeno mesto Lučani, odnosno industrijska zona.
Zona dva obuhvata sve nepokretnosti koje se nalaze na području naseljenih mesta: Lučani (selo),Guča (selo), Dljin, Đerać,Krstac,Lisice, Puhovo, deo naseljenog mesta Turica, deo naseljenog mesta Viča, deo Kotraže.
Zona tri obuhvata nepokretnosti koje se nalaze na teritoriji naseljenih mesta:Deo sela Lučana,sela Guče,Viče,Kotraže,Turice,Krivača,Goračići,Grab,Vučkovica, Milatovići, Guberevci,Tijanje,Zeoke,Rti,Donja Kravarica, Gornja Kravarica, Živica, Rogača, Lis, Markovica, Negrišori i Rtari.
Zona četiri: obuhvata sve nepokretnosti koje se nalaze na teritoriji naseljenih mesta Dučalovići, Kaona, Gornji Dubac, Donji Dubac.
Na 78.sednici Opštinskog veća usvojen je izveštaj o izvršenju budžeta opštine Lučani za period 01.01.-30.09.2021.godine u kojem je ostvaren budžetski suficit od 13 miliona dinara, a opština Lučani nema kreditnih zaduženja. Ukupni prihodi i primanja budžeta opštine Lučani u ovom periodu ostvareni su u iznosu od 557.467.923 dinara i veći su za 23,14% u odnosu na isti perid 2020.godine. Najveći deo prihoda čine poreski prihodi 65,89% i transferi 26,98%.
Ukupno izvršeni rashodi i izdaci u periodu januar-septembar 2021.godine iznose 544.592.161 dinara i manje su izvršeni u odnosu na plan za 19,6%.U odnosu na isti period 2020.god. veći su za 5,06%, a najveće učešće u ukupnim rashodima i izdacima imaju bruto plate budžetskih korisnika 16,96%, održavanje puteva 9,90%, dotacije i transferi 7,59%, tekuće subvencije za poljoprivredu 4,55%,održavanje javnih površina 5,23% u odnosu na ukupne rashode i izdatke.
Na sednici su usvojeni izveštaji o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja JP „Rzav“ Arilje i JKP „Duboko“ Užice za period 01.01.-30.9.2021.godine.Usvojen je i predlog odluke o mreži javnih osnovnih škola na teritoriji opštine Lučani. Data je saglasnost na izveštaj o radu predškolske ustanove „Naša radost“ Lučani za radnu 2020/21 godinu, usvojen godišnji plan za 2021/22 godinu,kao i razvojni plan ove ustanove za period 2021-2024 godine.

Please follow and like us:
Verified by MonsterInsights