Lučani: Održana 25. sednica Skupštine opštine Lučani

U Lučanima je danas održana 25. sednica Skupštine opštine Lučani na kojoj su odbornici usvojili odluku o određivanju zona i najopremljenije zone na teritoriji opštine Lučani kojom je značajno umanjen porez za poljoprivredna zemljišta koja su do sada bila u prvoj zoni. Opština Lučani je u prethodnoj godini zabeležila promet zemljišta, i po tri puta većoj ceni od dosadašnje, a za namenu auto put ili industrijsku zonu. Prema zakonskoj regulativi to bi podiglo cenu poreza za poljoprivredno zemljište u tim delovima naseljenih mesta, a to su: Dljin, selo Lučani, selo Guča, Đerać, Krstac, Lisice i Turica. Skuština opštine izglasala je danas da se navedena područja prenesu iz prve u drugu zonu i samim tim, za ova poljoprivredna zemljišta značajno se umanji pripadajući porez.

Na teritoriji opštine Lučani se određuju četiri zone, a u zavisnosti od komunalne opremljenosti i opremljenosti javnim objektima, saobraćajnoj povezanosti i delatnostima.
Odlukom se određuje zona jedan koja obuhvata sve nepokretnosti koje se nalaze na području naseljenih mesta gradskog karaktera i to: Lučani (varošica), Guča (varošica), deo naseljenog mesta Dljin, naseljeno mesto Lučani, odnosno industrijska zona.
Zona dva obuhvata sve nepokretnosti koje se nalaze na području naseljenih mesta: Lučani (selo), Guča (selo), Dljin, Đerać, Krstac, Lisice, Puhovo, deo naseljenog mesta Turica, deo naseljenog mesta Viča, deo Kotraže.

Zona tri obuhvata nepokretnosti koje se nalaze na teritoriji naseljenih mesta: deo sela Lučana, sela Guče, Viče, Kotraže,Turice, Krivača, Goračići, Grab, Vučkovica, Milatovići, Guberevci, Tijanje, Zeoke, Rti, Donja Kravarica, Gornja Kravarica, Živica, Rogača, Lis, Markovica, Negrišori i Rtari.
Zona četiri: obuhvata sve nepokretnosti koje se nalaze na teritoriji naseljenih mesta Dučalovići, Kaona, Gornji Dubac, Donji Dubac.

Na 25.sednici SO Lučani usvojen je izveštaj o izvršenju budžeta opštine Lučani za period 01.01. – 30.09.2021. godine u kojem je ostvaren budžetski suficit od 13 miliona dinara, a opština Lučani nema kreditnih zaduženja. Ukupni prihodi i primanja budžeta opštine Lučani u ovom periodu ostvareni su u iznosu od 557 miliona dinara i veći su za 23,14% u odnosu na isti perid 2020. godine. Najveći deo prihoda čine poreski prihodi 65,89% i transferi 26,98%. Ukupno izvršeni rashodi i izdaci u periodu januar-septembar 2021. godine iznose 544 miliona dinara i manje su izvršeni u odnosu na plan za 19,6%. U odnosu na isti period 2020.god. veći su za 5,06%, a najveće učešće u ukupnim rashodima i izdacima imaju bruto plate budžetskih korisnika 82 miliona, održavanje puteva 59 miliona, održavanje objekata za obrazovanje 57 miliona, održavanje javnih površina 33 miliona, tekuće subvencije za poljoprivredu 27 miliona dinara.

Odbornici su na 25. sednici SO dali saglasnost na izveštaj o radu predškolske ustanove „Naša radost“ Lučani za radnu 2020/21 godinu, usvojen je godišnji plan za 2021/22 godinu, kao i razvojni plan ove ustanove za period 2021-2024 godine. PU „Naša radost“ Lučani u radnoj 2020/21 godini imala je upisano 482 dece u 21 vaspitnoj grupi u objektima u Lučanima i Guči, i izdvojenim odeljenjima u Kotraži, Goračićima i Donjem Dubcu. Radnu 2021/22 godinu PU „Naša radost“ počela je sa najvećim brojem upisane dece do sada 539, u 22 vaspitne grupe. U toku je realizacija projekta proširenja objekta u Lučanima dogradnjom dve sobe, a završetak radova planiran je do kraja januara naredne godine.
Na sednici su usvojeni izveštaji o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja JP „Rzav“ Arilje i JKP „Duboko“ Užice za period 01.01.-30.9.2021. godine. Usvojen je i predlog odluke o mreži javnih osnovnih škola na teritoriji opštine Lučani.

Please follow and like us:
Verified by MonsterInsights