Održana 32. sednica Opštinskog veća

Vecnici opštine Arilje održali su 32. sednicu opštinskog veća na kojoj se razgovaralo o 16. tačaka dnevnog reda, između ostalog o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP ,,Zelen“ za 2022.godinu, saglasnosti na Plan zimskog održavanja i saglasnosti na Odluku o kriterijumima za dodelu sredstava mesnim zajednicama.

Takođe opštinsko veće donelo je predlog Rešanja za raspodelu sredstava sportskim klubovima, ono što je drugačije  jesu dva nova korisnika i veći iznos za tri miliona.

Please follow and like us: