OPŠTINA LUČANI IZDAJE SLEDEĆE OBAVEŠTENjE:

Obaveštavamo zainteresovane građane da je Ministarstvo za brigu o selu raspisalo javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom na teritoriji Republike Srbije za 2022. godinu. Na teritoriji opštine Lučani tokom 2021. godine, po ovom programu Ministarstva za brigu o selu, dodeljena su sredstva za 4 seoske kuće.
Rok za podnošenje prijave u 2022. godini je do utroška sredstava, odnosno do 1. novembra 2022. godine.
Maksimalan iznos bespovratnih sredstva predviđen za kupovinu seoske kuće sa okućnicom iznosi 1,2 miliona dinara.
Pravo da konkurišu po ovom programu imaju osobe starosti do 45 godina života i to: mladi poljoprivrednik/ca, bračni par, vanbračni partneri i samohrani roditelji.
O dodatnim uslovima koje je potrebno ispuniti za sticanje prava na kupovinu seoske kuće sa okućnicom možete se bliže upoznati na sajtu Ministarstva za brigu o selu, klikom na sledeći link.
Kontakt osoba: Ivani Kovačević Ilić – telefon 032/5150607.

Please follow and like us:
Verified by MonsterInsights