Obzirom da je od sredine marta meseca do danas evidentiran povećan broj požara na
otvorenom prostoru, opštinksi štab za vanredne situacije opštine Arilje, upozorava
građane da poštuju zakonske odredbe o zabrani spaljivanja trave, niskog rastinja, spaljivanje
ostatka strmih useva, spaljivanje smeća na otvorenom prostoru, biljnih ostataka, kao i
loženje vatre u šumi i na udaljenosti od 200 m od ruba šume.
U najvećem broju slučajeva uzrok požara na otvorenom je ljudski faktor. Ovakvi
požari se veoma brzo šire i predstavljaju realnu opasnost po život i zdravlje ljudi, a mogu
prouzrokovati i veliku materijalnu štetu.
Za nepoštovanje propisanih odredbi Zakona zaprećene su novčane kazne, kako za
pravna, tako i za fizička lica.
Upozoravamo građane da svako nepostupanje u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara,
izazivanje opasnosti nesavesnim postupanjem koje povećava rizik za nastanak požara ili
izazove požar, povlači pokretanje prekršajnih i drugih postupaka protiv lica koja su
izazvala požar.

Please follow and like us:
Verified by MonsterInsights