POZIV ZA DOSTAVLjANjE INICIJATIVA ZA DODELjIVANjE JAVNIH PRIZNANjA OPŠTINE LUČANI

U opštini Lučani ustanovljena su sledeća javna priznanja:
-Povelja „10 jun“-najviše javno priznanje, koje se fizičkim i pravnim licima može dodeliti za postignute rezultate i delo koje ostavlja neizbrisiv trag i predstavlja najvrednije dostignuće u opštini Lučani u oblasti privrede; nauke; kulture; umetnosti; duhovnosti; zdravstva; humanitarnog rada; zaštite životne sredine i u drugim oblastima rada i stvaralaštva;
-Plaketa „10 jun“ – dodeljuje se za izuzetne rezultate postignute u različitim oblastima rada i stvaralaštva u dužem periodu, a koji imaju veliki i trajan značaj za ukupan društveni napredak i razvoj opštine;

-Priznanje „10 jun“ – dodeljuje se za izuzetne rezultate postignute u različitim oblastima rada i stvaralaštva, koji su od značaja za razvoj opštine;
-Zvanje počasnog građanina opštine Lučani – može se dodeliti fizičkom licu čija izuzetna dela i aktivnosti, uz ispoljavanje povezanosti sa opštinom Lučani, doprinose napretku opštine i bogatijem, sadržajnijem i humanijem životu njenih građana i afirmišu opštinu Lučani.
Godišnje se može dodeliti jedna povelja, najviše tri plakete, najviše pet priznanja i jedno zvanje počasnog građanina u skladu sa zakonom.

Inicijativu za dodelu javnih priznanja mogu pokrenuti građani sa prebivalištem na teritoriji opštine Lučani, preduzeća, organizacije, udruženja – nevladine organizacije, ustanove, mesne zajednice i druga pravna lica sa sedištem na teritoriji opštine Lučani, kao i organi opštine.
Za javna priznanja mogu biti predloženi: pojedinci; grupe za zajedničko delo; preduzeća; ustanove; mesne zajednice; društvene organizacije; sportske organizacije i udruženja građana – nevladine organizacije.

Za javna priznanja ne mogu biti predloženi: organi opštine Lučani, organi direktnih i indirektnih korisnika budžeta, lica koja biraju, postavljaju ili imenuju organi opštine.
Inicijativa se dostavlja Skupštini opštine Lučani najkasnije do 27. maja tekuće godine, u pisanoj formi, sa obrazloženjem.
Predlog za dodeljivanje javnih priznanja utvrđuje nadležno radno telo Skupštine, koje u postupku utvrđivanja predloga može angažovati odgovarajuće stručne organizacije, udruženja, odnosno pojedince – stručnjake iz odgovarajućih oblasti radi konsultacija ili pribavljanja stručnog mišljenja.
Odluku o dodeli javnih priznanja donosi Skupština opštine na radnoj sednici koja se održava pre Dana opštine, a javna priznanja se dodeljuju na svečanoj sednici Skupštine koja se održava 10. juna.

ODBOR ZA NAGRADE I PRIZNANjA SKUPŠTINE OPŠTINE LUČANI

                       
                  
Please follow and like us:
Verified by MonsterInsights