Nove naredbe Štaba za vanredne situacije opštine Arilje

U skladu sa Odlukomo uvođenju vanrednog stanja prredsednika Republike Srbije i mera Vlade Republike Srbije donetih na osnovu Odluke o uvođenju vanrednog stanja, Štab za vanredne situacije opštine Arilje, na sednici održanoj 17. marta 2020. godine u 09:00 časova, doneo je nekoliko naredbi:

  • da se zatvori stočna pijaca u Arilju, do daljnjeg
  • da se zatvori Dnevni boravak za decu sa smetnjama u razvoju „Impuls Arilje“
  • da se zatvori za rad sa strankama Biblioteka Arilje i Turistički info centar Arilje
  • da se daje nalog načelniku Opštinske uprave Arilje da definiše rad Opštinske uprave
  • da se daje nalog JKP „Zelen“ Arilje za vršenje redovne,periodične dezinfekcije javnih površina (zelena pijaca, autobuska stanica, glavna ulica i prostor oko Doma zdravlja)
  • da se stave na raspolaganje svi zaposleni u preduzećima i ustanovama čiji je osnivač opština Ap11:: e
  • da se preko Okružnog štaba Užice uluti zahtev za pomoć u nabavci zaštitnih sredstava: maski, rukavica i sredstava za dezinfekciju
  • da Opštinska uprava Arilje obezbedi neophodnu opremu za rad Štaba za vanredne situacije opštine Arilje telefonski aparat, skener i kopіr aparat)
  • da se otvori e-mail adresa Štaba za vanredne situacije opštine Arilje, koja će služiti u svrhu komunikacije građana opštine Arilje sa Štabom za vanredne situacije opštine Arilje
Please follow and like us:
Verified by MonsterInsights