OBAVEŠTENjE UDRUŽENjA PENZIONERA OPŠTINE ARILjE

Udruženje penzionera poziva svoje članove da se, svakog dana od 10 do 14 časova, prijave za ogrevno drvo u kancelariji Udruženja.

Prijavljivanje će trajati do ispunjenja kvote raspoložive količine – na raspolaganju trenutno ima ukupno 800 m3 ogrevnog drveta.

Jedno domaćinstvo može prijaviti od 5m3 do 10m3.

Cena po 1m3 je 8.500,00 dinara, u koju je uračunat i prevoz do adrese stanovanja kupca. Po ovoj ceni mogu konkurisati svi članovi Udruženja bez obzira na visinu penzije.

Plaćanje je u 6 mesečnih rata.

Potrebna dokumentacija: zadnji ček od penzije, lična karta na uvid i overena potvrda za žiranta (obrazac potvrde uzeti u Udruženju).

Od Šumske sekcije Udruženje još uvek nije dobilo ponudu za količinu i cenu ogrevnog drveta.

Please follow and like us:
Verified by MonsterInsights