Za sprovodjenje poljoprivredne politike u Lučanima 58 miliona dinara

Opštinsko veće opštine Lučani danas je održalo 31. sednicu na kojoj je između ostalog utvrdilo predlog programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike za koju se ove godine iz budžeta planira 58 miliona dinara i to za: nabavku umatičenih grla goveda, ovaca i krmača; opreme za mužu, sistema za navodnjavanje, opreme za orezivanje, opreme za pčelarstvo i ribnjake, za sadni materijal, osiguranje useva, analizu zemljišta, nabavku hrane za životinje, mašina za obradu zemljišta, za podizanje i opremu plastenika i druge investicije u razvoj poljoprivrede.
Veće je na današnjoj sednici usvojilo i predlog odluke o usvajanju Etičkog kodeksa funkcionera lokalne samouprave. Načelna sadržina u Etičkom kodeksu predstavlja etičke standarde ponašanja kojih su dužni da se pridržavaju svi funkcioneri opštine u obavljanju svojih funkcija, a građani imaju pravo da od funkcionera očekuju takvo ponašanje.
Nadzor nad primenom kodeksa vrši Savet za praćenje primene koji izveštava Skupštinu opštine o svom radu. Etički kodeks funkcionera se sastoji od 12 etičkih načela: vladavina prava i zakonitost, odgovornost, otvorenost, pristupačnost i transparentnost, građansko učešće, poštovanje izborne volje i ukazanog poverenja, uzornost, profesionalnost, pravičnost, objektivnost i nepristrasnost, savesno i domaćinsko upravljanje, lični integritet, ravnopravnost i nediskiminatornost, poštovanje i učtivost.
Kodeks se odnosi na sva izabrana, postavljena i imenovana u organ opštine, jabnog preduzeća, ustanove i drugog pravnog lica čiji je osnivač ili član lokalna samouprava.
Veće je donelo dopunu odluke o određivanju naziva ulica kojom će ulica koja počinje od ulice Prote Gučanina i kroz naselje Kriva bara vodi do ulice Dragačevskih trubača u Guči, dobiti naziv: ulica Andrije Protića.
Usvojeni su i izveštaji o radu Biblioteke i Pravobranioca opštine Lučani kao i Izveštaj o poslovanju JKP „Duboko“ Užice u prethodnoj godini, zatim odluka JKP „Duboko“ o pokriću gubitaka iz prethodnih godina.
O svim donetim odlukama Opštinskog veća, završnu reč će dati odbornici Skupštine opštine Lučani na sednici koja se očekuje najkasnije do 15. maja.

Please follow and like us:
Verified by MonsterInsights