,,Sviraj trubo, svirala zadugo, za veselje i nizašta drugo“

foto / info press

U okviru obeleževanja šest decenija  od osnivanja Kulturnog centra opštine Lučani u Guči i godišnjice održavanja  prvog Dragačevskog sabora trubača  priređen je stručni skup o zdravicama i međunarodna smotra zdravičara,, Domaćine zdrav si“. Pokrovitelj ovog skupa je Ministarstvo kullture i informisanja  Republike Srbije.

Zdravica je od  pre nekoliko godina upisana na nacionalnu  listu nematerijalnog kulturnog nasleđa, a jedan od potpisnika saglasnosti da  ovaj element  bude na listi je Kulturni centar u Guči.

,,  Zdravicama se izražavaju želje za napredak, zdravlje, sreću,  ljubav, a  i vid  su bogomolje. Ono što je,,  Isuse Hriste Sine Božiji pomiluj  mene grešnog“,  to je u zdravici- ,,Pomozi Bože“! Daj nam Bože!  Amin,  Bože Daj !“,  znači  to je samo u jednoj skraćenoj verziji, , ali je cilj isti“, rekla je etnolog, Snežana Šaponjić Ašanin.

 ,, Kultura je živa i neuhvatljiva, i ne može zdravica da bude kao iz vremena kada  je Vuk Stefanović Karadžić zapisivao . Ona mora da se prilagođava savremenim tendicijama, tako da su tu nove reči , nove želje, sve ono što karakteriše savremenog čoveka, do čega mu je stalo to je iskazano u zdravici“, napominje Snežana Šaponjić Ašanin“.

Guča daje ogroman doprinos očuvanju zdravica   jer od  samog osnivanja  sabora organizuju se takmičanja , biraju se najbolji u tradicionalnoj i saborskoj zdravici.

To je znak da se tradicija čuva ne samo kroz reči već i kroz  umetnost. Udruženje samoukih slikra i vajara Dragačeva upriličilo je   likovnu izložbu ,, Dragačevo Ružom ograđeno“.

U porti crkve Svetog Arhangela Gavrila organizovano je i takmičenje izvornih pevačkih grupa.

Pod sloganom ,,Sviraj trubo, svirala zadugo, za veselje i nizašta drugo“,  u Guči se od prvog sabora 1961.godine organizatori trude da ne samo u vreme sabora već i kroz prateći program ukažu na kulturno bogatstvo našeg naroda.

izvor / info press

Please follow and like us:
Verified by MonsterInsights